Mobiele zorgunits op maat.

Wat is een zorgunit?

Een mobiele woning met een tijdelijk karakter van 40-50m² voorzien van alle comfort. In te richten naar eigen smaak in functie van specifieke hulpbehoevendheid.

De wereld van het zorgwonen is in volle verandering. Naast serviceflats en woonzorgcentra, met elk hun voor- en nadelen, maakt de overheid het op heden ook mogelijk om een woonunit in de tuin te plaatsen. Dit kan bovendien zowel voor de zorgbehoevende als voor de mantelzorger. Een mobiele, tijdelijke zorgunit dus, die een ware (r)evolutie kan teweegbrengen in hoe wij op vandaag naar zorg kijken. Doordat we gezonder oud worden en doordat de kosten van het bestaande zorgwonen almaar hoger worden gaan we meer en meer op zoek naar alternatieve oplossingen.

Kwaliteit, comfort en zorgbehoefte

Een mobiele zorgunit kan voor de leken onder ons klinken als een opgewaardeerde container maar dat zijn ze allerminst. Deze units zijn voorzien van de duurzaamste technieken (warmtepomp, ventilatie, ea.) en er wordt rekening gehouden met de hoogste comfortstandaarden.

Het E-peil (EPC) van de woningen bedraagt ca. E32, afhankelijk van het type. Deze sterke score wordt gehaald door een juiste verhouding van isolatie in de vloer-, dak- en wandpaketten; gecombineerd met de ventilatie en de wijze van verwarmen. Deze energiescore houdt nog geen rekening met eventuele zonnepanelen.

Afhankelijk van de wensen en het budget zijn er bovendien 3 afwerkingsgraden: standaard, comfort en deluxe. In deze laatste 2 is er reeds een zorgbadkamer met inloopdouche, douchezitje, extra handsteunen en optrekhulp voorzien. Bij hogere zorgbehoefte is er verdere uitbreiding mogelijk met onder andere een plafondliftsysteem, Nobi-lamp met valdetectie, etc.

Eenvoudige meldingsplicht

Voor het plaatsen van een zorgnunit is er geen bouwvergunning nodig. Een eenvoudige meldingsplicht volstaat wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De zorgunit wordt bij een vergunde woning geplaatst
  • De hoofdwoning en de grond moet dezelfde eigenaar hebben
  • De unit is voorzien voor minstens 1 persoon die hulpbehoevend is en/of 65(+) jaar of voor een zorgverlener indien de hulpbehoevende perso(o)n(en) in de hoofdwoning resideren

Troeven

  • Energie-efficiënt en uiterst duurzaam
  • Enkel meldingsplicht nodig
  • Eenmalige investering
  • Na afloop van het zorgwonen kan de eigenaar de unit steeds laten verplaatsen en verhuren waardoor het bovendien een interessante investering wordt

Een mobiele zorgunit kan de perfecte oplossing zijn voor wie vandaag stukloopt op de alternatieven die op heden voorhanden zijn op de markt.

Benieuwd?

Brecht kan hiervoor de eerste informatie bezorgen en jou in contact brengen met een expert ter zake.

Geïnteresseerd om met Brecht samen te werken?

Neem contact op met Brecht

Kiezen
voor Bordes.

Bel ons. We komen graag. Met de glimlach. Met de sleutel. En met heel veel goesting. In Izegem, Merelbeke, Waregem en omstreken.
Lees ons verhaal

De meest
gestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Hoeveel tijd zit er normaal tussen het ondertekenen van de compromis en de authentieke akte?

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke akte zitten maximaal 4 maanden. Binnen deze termijn moet het verkooprecht namelijk betaald worden. Dit is dus een fiscale verplichting. Als de akte niet tijdig verleden wordt, riskeer je een boete.

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde die wordt opgenomen in een overeenkomst wil zeggen dat koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het vervullen van een welbepaalde voorwaarde, meestal gesteld door de koper. Een veel voorkomende opschortende voorwaarde is deze dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet bekomt binnen een bepaalde termijn na de ondertekening. Een andere opschortende voorwaarde kan zijn voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.

Meer info: www.vlaanderen.be

Mag ik als koper zelf mijn notaris kiezen?

Ja, veel verkopers denken dat bij zij alleen het recht hebben de notaris te kiezen die de verkoopakte zal opstellen, maar zowel de eigenaar als de koper kan zijn eigen notaris aanduiden. De verkoopakte kan dus verleden worden voor meerdere notarissen, zonder een verhoging van de kosten voor de koper.

Meer info: www.notaris.be

Wat is een recht van voorkoop in Vlaanderen?

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de mogelijkheid geeft om te verkopen onroerend goed bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Dit aan dezelfde prijs en onder de zelfde voorwaarden. Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper het onroerend goed in kwestie. In een gebied waar het specifiek voorkooprecht speelt, mag een eigenaar pas verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen. Of er al dan niet een voorkooprecht van toepassing is moet situatie per situatie bekeken worden.

Meer info: www.vlaanderen.be

Is het kadastraal inkomen hetzelfde als de onroerende voorheffing?

Neen. Het kadastraal inkomen is een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend door de overheid, ook al wordt het niet verhuurd. Het kadastraal inkomen geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed en vormt bijvoorbeeld de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing zelf is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen.

Meer info: www.vlaanderen.be