Asbestinventarisattest

Vandaag (20 maart) wordt in het Vlaams Parlement gestemd over een ontwerp van decreet dat het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse regering vervat. Dit actieplan, dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet maken, omvat onder andere het invoeren van een verplichte asbestinventaris.

Zo komt er een informatieverplichting aan de hand van een asbestinventarisattest bij de verkoop van toegankelijke constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Dit zal een gelijkaardige grondslag kennen als bestaande informatieplichten bij verkoop van onroerend goed zoals het EPC-attest, bodemattest en attest elektrische installaties. Deze verplichting gaat wel pas in op een datum die de Vlaamse Regering nog zal bepalen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren, maar de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verklaarde eerder dat deze verplichting vermoedelijk pas eind 2021 of begin 2022 van kracht zal worden.

Tegen 1 januari 2032 moet elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar 2000 of ouder over een asbestinventaris beschikken. Voor meer informatie kan je onze eerdere berichtgeving rond dit thema nog eens nalezen.

Bron: BIV