Uitrol digitale meters binnenkort van start

De Vlaamse Regering keurde vrijdag, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan verschillende artikels in het decreet rond de digitale meters. Deze worden de nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit. Het gaat om slimme meters, met ingebouwde communicatietechnologie, die een detailoverzicht zullen geven van het energieverbruik. De meter zal gekoppeld kunnen worden aan allerlei apps of slimme huishoudtoestellen.
De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de plaatsing. Dit zal gaandeweg gebeuren vanaf 1 juli 2019 in geval van een kleinverbruiksmeting (normale huishoudens) voor elektriciteit, zodat uiterlijk op 1 januari 2034 alle woningen een digitale meter hebben. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden in geval van nieuwbouw en renovatie, bij klanten met een budgetmeter en bij eigenaars van zonnepanelen.
Eigenaars van zonnepanelen, hebben de keuze tussen het huidige systeem van terugdraaiende tellers, waarbij ze het prosumententarief voor het gebruik van het net betalen (de digitale meter draait hier virtueel terug), of ze kunnen opteren voor het nieuwe systeem, waarbij de verbruiker bijdraagt op basis van zijn werkelijke afname. De keuzeregeling geldt voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden en dit tot 15 jaar lang na de ingebruikname van de installatie. Meer info vind je hier of op de site van het VEA

Bron: BIV