Verhuren
zonder zorgen.

1 / 3

Vlot
verhuurd

Bordes zet jarenlange ervaring en toegewijde knowhow in om vlot en aan de juiste prijs een goede huurder voor je te vinden. Bij voorkeur voor lange duur.

Service
van a tot z

Het Bordes-team regelt je verhuur van a tot z. Van kwalitatieve publiciteit online en het rondleiden van geschikte kandidaten tot het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, een sluitende huurovereenkomst en de registratie van je contractuele verbintenis. Zo hoef jij nergens aan te denken.

Een sluitend
contract

Als verhuurder heb je vooral plichten, terwijl je huurder veel rechten heeft. Daarom is een sluitende en gedetailleerde huurovereenkomst essentieel. Met kennis van de huidige wetgeving en jarenlange ervaring in verhuur beschermt Bordes je optimaal met een sluitend contract.

Een correcte huurprijs bepalen?

Een marktconforme huurprijs is je beste garantie voor een snelle verhuur. Door zijn lokale verankering en een goede kennis van de vastgoedmarkt is Bordes de ideale partner om een correcte huur te bepalen. En om vervolgens de geschikte huurder voor je te zoeken.
Laat ons je huurprijs bepalen

Kiezen
voor Bordes.

Bel ons. We komen graag. Met de glimlach. Met de sleutel. En met heel veel goesting. In Izegem, Merelbeke, Waregem en omstreken.
Lees ons verhaal

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op

De meest
gestelde vragen.

Alle vragen bekijken
Waarom is een gedetailleerde plaatsbeschrijving belangrijk?

Op het einde van de huur moet de huurder de woning in dezelfde staat teruggeven. Is er bijkomende schade? Dan moet de huurder die herstellen, tenzij het om normale slijtage of overmacht gaat, of wanneer hij bewijst dat de verhuurder voor de herstelling moet instaan. Indien er geen plaatsbeschrijving aanwezig is, neemt men aan dat de woning op het einde van de huur nog in oorspronkelijke staat is. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor schade tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de huurder deze veroorzaakt heeft, maar zonder plaatsbeschrijving is dat erg moeilijk.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Zijn rookmelders verplicht?

Ja, uiterlijk op 1 januari 2020 moesten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of branddetectie systeem beschikken. De verplichting is zowel van toepassing voor huurwoningen als voor woningen die je als eigenaar zelf bewoont. De huurder wordt dan op zijn beurt verplicht de batterijen (indien van toepassing) tijdig te vervangen. Als een woning hier niet aan voldoet, wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd.

Meer info: www.vlaanderen.be

Kan je een woninghuurovereenkomst afsluiten voor langer dan 9 jaar?

Ja, dat kan. Huurovereenkomsten met een duurtijd langer dan 9 jaar moeten wel verleden worden bij de notaris.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen en www.notaris.be

Hoe kan een huurwaarborg worden samengesteld?

De huurder mag zelf de samenstelling van de waarborg bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Storting van het bedrag op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder.

  • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling.

  • De huurder vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling. De aanvrager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Via een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet hier wel mee in te stemmen.

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen.

Meer info: www.vlaanderen.be

Is een conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen?

Neen, een conformiteitsattest is niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk regelement wel verplicht. Toch wordt het steeds aangeraden om dit als eigenaar te voorzien. Een attest bevestigt namelijk dat je aan de geldende normen voldoet. De kostprijs van een conformiteitsattest wordt gemeentelijk bepaald.

Meer info: www.vlaanderen.be

Hoeveel kost de registratie van een huurovereenkomst?

De registratie van een huurovereenkomst voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis. Voor de registratie van een huurovereenkomst voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor huisvestiging, zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of parkeerruimte, zijn er wel registratierechten verschuldigd. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2% van het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van de huurovereenkomst, met het algemeen vast recht van 50 euro als minimum.

Meer info: financien.belgium.be

Wanneer mag de huurprijs bij woninghuur geïndexeerd worden en gebeurt dit automatisch?

Bij een schriftelijke overeenkomst mag de huurprijs 1 keer per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, worden geïndexeerd. De verhuurder moet dit wel schriftelijk aanvragen. De aanpassing van de huurprijs kan ten hoogste 3 maanden terugwerken vanaf de vraag tot indexatie. De huurprijs wordt daarmee aangepast aan de kosten van het levensonderhoud op basis van het gezondheidsindexcijfer. Dat gebeurt met volgende formule: (basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen