Bordes: de erkende vastgoedmakelaar.

Verkopen

Augustus Van Renterghem

Niet iedereen mag zich zomaar 'vastgoedmakelaar' noemen. Met Bordes neem je in ieder geval een erkende professional onder de arm.

De website van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zegt het volgende: "Een vastgoedmakelaar is een door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkende vastgoedprofessional, die zijn beroep uitoefent volgens de deontologische principes van de Plichtenleer."

Niet iedereen die zich profileert als makelaar is dus automatisch een 'vastgoedmakelaar'. Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd zoals bijvoorbeeld landmeters-experten, erkende boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, medische en paramedische beroepen, architecten of notarissen.

Een vastgoedmakelaar is een zelfstandige die beschikt over een persoonlijke erkenning: een BIV-nummer.

Om dit BIV-nummer te krijgen moet de makelaar in spe slagen voor het schriftelijk en mondeling examen georganiseerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, na afloop van een succesvolle stage van 200 stagedagen in een periode van minstens 12 maanden.

Om deze stage te kunnen aanvangen moet je minstens over een Bachelordiploma beschikken, ofwel over een diploma Ondernemingsopleiding Vastgoedmakelaar.

Veelal vind je binnen een vastgoedkantoor 1 à 2 erkende vastgoedmakelaars en wordt het team verder aangevuld met adviseurs of bedienden die hun beroep niet dienen uit te voeren conform de Plichtenleer en de verplichtingen die aan zijn BIV-erkenning verbonden zijn.

Van de vijftienkoppige Bordes-familie zijn er maar liefst tien erkende vastgoedmakelaars.

Bij Bordes ben je dus steeds in professionele handen!

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op