Conformiteitsattest binnenkort verplicht in Gent.

Verhuren

Augustus Van Renterghem

Ontdek de nieuwste verplichting voor verhuurders in Gent: het conformiteitsattest. Vanaf 1 oktober 2023 moeten nieuwe verhuringen aan deze eis voldoen. Lees verder voor alle belangrijke details.

Als je een woning verhuurt in Gent, is het vanaf 1 oktober 2023 verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen. Dit is een belangrijke nieuwigheid die recent is goedgekeurd door de gemeenteraad en minister van Wonen Mathias Diependaele. In dit artikel geven we je alle details die je moet weten over deze nieuwe verplichting.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat huurders in een veilige en geschikte woning kunnen wonen.

Wanneer is een conformiteitsattest verplicht?

 • Voor nieuwe verhuringen van woningen die meer dan 30 jaar oud zijn.
 • De leeftijdsgrens verschuift automatisch mee met de tijd. Op 1 oktober 2023 geldt de grens voor woningen die vóór 1 oktober 1993 zijn gebouwd.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Vraag het conformiteitsattest aan vóór de start van de verhuring. Een aanvraag indienen is voldoende op dat moment.
 • Voor elke verhuring moet er een nieuw conformiteitsattest worden aangevraagd.
 • Het conformiteitsattest dient als vermoeden van een conforme huurwoning en voorkomt nietigheidssancties.
 • Bij het niet aanvragen van een conformiteitsattest kan een GAS-boete van maximaal € 350 worden opgelegd.

Wat als er gebreken worden geconstateerd?

 • Als er gebreken worden vastgesteld bij de eerste inspectie, krijgt de eigenaar drie maanden de tijd om deze te herstellen.
 • Een goede communicatie met de huurder is essentieel om eventuele problemen tijdig op te lossen.
 • Als de gebreken een acuut veiligheidsrisico vormen, kan er direct ingegrepen worden.

Kostprijs en aflevertermijn:

 • Het conformiteitsattest is momenteel gratis in Gent.
 • De stad Gent streeft naar snelle doorlooptijden bij de aanvraag.

Bron: stad.gent

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op