Hoeveel verkooprechten betaal ik in Vlaanderen?

Kopen

Augustus Van Renterghem

Bij de aankoop van een woning komen wat kosten en belastingen kijken. De meest aanzienlijke belastingen zijn de verkooprechten of 'registratierechten' zoals deze vroeger heetten.

Welke tarieven?

Het basistarief voor het verkooprecht in Vlaanderen bedraagt 12%. Al zijn er enkele gunstregimes van toepassing:

  • 3% voor de enige, eigen gezinswoning (ter vervanging van het klein beschrijf);
  • 1% voor ingrijpende energetische renovatie en sloop/heropbouw (artikel 1.1.1, §2, 50° van het Energiebesluit definieert ‘ingrijpende energetische renovatie');
  • 1% voor de aankoop van een beschermd monument;
  • 7% voor wie een woning aankoopt die vervolgens wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor;
  • 1,5% bij de aankoop van een sociale woning bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • 4% voor beroepsverkopers. Daarvoor moet de koper wel eerst erkend zijn als beroepsverkoper en een beroepsverklaring indienen.

Extra rechtenvermindering

Er is een onlosmakelijke rechtenvermindering van € 2.800 gekoppeld aan het gunstregime van 3%. Dus enkel en alleen wanneer de koper voldoet aan de voorwaarden om aan 3% aan te kopen kan deze rechtenvermindering van toepassing zijn.

De extra voorwaarde is dat de woning niet duurder mag zijn dan € 220.000 of verhoogd tot € 240.000 in centrumsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand. De meest actuele lijst van deze steden en gemeenten is te vinden op de website Vlaanderen.be.

Meeneembaarheid

In bepaalde gevallen kan de koper betaalde verkooprechten recupereren bij de aankoop van een volgende woning. Een combinatie van het gunsttarief van 3% en meeneembaarheid is onmogelijk. Verder worden de meeneembare rechten in ieder geval beperkt tot € 13.000. De meeneembaarheid dooft stilaan uit en houdt op te bestaan op 01/01/2024.

Wie betaalt het verkooprecht?

Volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit is de verkrijger van het zakelijk recht, of de koper, de belastingplichtige. De verplichting tot registratie van de verkoopovereenkomst ligt echter bij zowel verkoper als koper. De partij die de verkoopovereenkomst aanbiedt aan het federaal kantoor is degene die uiteindelijk ook het aanslagbiljet krijgt voor de betaling van de verkooprechten. Op deze manier garandeert de fiscus het geld te ontvangen.

In praktijk is het meestal de notaris die de verkoopovereenkomst laat registreren, het aanslagbiljet ontvangt en de verkooprechten van de koper int.

Bron: biv.be

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op