Moet ik mijn huurovereenkomst registereren?

Verhuren

Augustus Van Renterghem

Het registreren van de huurovereenkomst biedt de huurder bescherming en de verhuurder zekerheid. Beide partijen zijn er dus bij gebaat.

Woninghuurovereenkomsten worden zowel op Federaal als Gewestelijk niveau gereglementeerd. Het Vlaams decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan - of het Vlaams Woninghuurdecreet - bepaalt dat de huurovereenkomst verplicht moet worden geregistreerd.

De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving rust op de verhuurder. De kosten die verbonden zijn aan een eventueel laattijdige registratie, zijn volledig te zijnen laste. De wet voorziet dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het registreren van de woninghuurovereenkomst maar in principe kan iedereen dit doen. Ook de huurder of makelaar kunnen de ondertekende huurovereenkomst laten registreren. Het contract moet in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de ondertekening ervan worden geregistreerd.

Huurder beschermd

Het registreren van de huurovereenkomst geeft het document een vaste datum. De datum van de huurovereenkomst wordt op deze manier tegenstelbaar aan derden en dus bindend. Wordt de woning verkocht dan moet de nieuwe eigenaar hoe dan ook de lopende huurovereenkomst respecteren.

Verhuurder gerust

Opzegtermijnen die in de huurovereenkomst worden bepaald moeten pas worden gerespecteerd als de huurovereenkomst effectief werd geregistreerd. Huurders met een niet-geregistreerde huurovereenkomst kunnen dus op ieder moment de woning verlaten.

Bronnen:notaris.be, financien.belgium.be

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op