Was jouw huurindexatie even slikken?

Huren

Augustus Van Renterghem

Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de gezondheidsindex en dus hoe hoger de huurprijzen. De turbulente energiemarkt zorgde voor een merkbaar verschil dit jaar.

De Vlaamse huurprijzen stegen in eerste helft van dit jaar met gemiddeld 3,7%. Dat blijkt uit de huurbarometer van de CIB Vlaanderen, de beroepsorganisatie die de Vlaamse vastgoedsector vertegenwoordigd.

Vorig jaar steeg de gemiddelde huurprijs met 2,4%, in 2020 was dat 2,2%. Maar dit jaar dus met 3,7%. Deze snellere toename is toe te wijzen aan de toegenomen aantal verhuurtransacties en de hogere inflatie. “De snellere prijsgroei is te verklaren door twee factoren. Ten eerste zien we iets meer verhuringen van rijwoningen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen. Niet spectaculair veel meer, maar voldoende om de globale gemiddelde prijs naar boven te trekken. Om de invloed van de tweede factor – de stijgende inflatie – goed in te schatten kijk je dus best naar de prijzen voor elk woningtype afzonderlijk. Daar zien we dat de prijsgroei al sinds 2019 aantrekt en nu nog wat hoger lijkt te schakelen”, zegt Kristophe Thijs, directeur Communicatie CIB Vlaanderen.

Hoe heeft de inflatie invloed op mijn huurindexatie?

De gezondheidsindex

Inflatie betekent eenvoudig gezegd dat je vandaag minder kunt kopen met 10 euro dan gisteren. Er is dus een algemene stijging van prijzen van producten en diensten.

De aanpassing of indexatie van de huurprijs gebeurt op basis van de gezondheidsindex. Met de gezondheidsindex wordt de prijsontwikkeling van enkele honderden producten en diensten berekend.

Is er dus sprake van inflatie dan uit de algemene prijsstijging zich ook in de gezondheidsindex.

Deze gezondheidsindex wordt gebruikt voor de indexering van de huurprijzen.

De geïndexeerde huurprijs = (basishuur x nieuwe gezondheidsindex) / aanvangsgezondheidindex

Zowel voor gas als elektriciteit steeg de consumptieprijs (hiervan wordt de gezondheidsindex afgeleid) dit en vorig jaar aanzienlijk, met een inflatiehoogtepunt van 64,4 % in het eerste kwartaal van dit jaar. Die stijging vindt zijn oorzaak bij het Russisch-Oekraïense conflict.

Als verhuurder moet je de oefening maken

Om te kunnen indexeren moet dit schriftelijk zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Is dat het geval dan heeft de verhuurder het recht om jaarlijks de huur te gaan indexeren. Indexeren kan en mag maar is zeker niet verplicht. Het is aan de verhuurder om de pro's en contra's tegenover elkaar af te wegen.

Aanzienlijk wat van onze verhuurder vonden de huidige huurprijsverhoging te hoog. De geïndexeerde prijs moet het goed immers nog steeds waard blijven. De verhuurder moet dus uitzoeken wat zijn hoogst haalbare rendement is.

  • Geweldige huurders kunnen worden weggejaagd door een prijsverhoging.
  • Vertrekkende huurders kan leegstand betekenen. Een verlies van inkomsten dat zeer moeilijk in te halen is.
  • Opnieuw verhuren betekent opnieuw makelaarskosten maken.
  • Verhuizen levert schade op. En opfrissingswerken kosten ook geld.

Ook voor de verhuurder werd het duurder

Niet enkel voor de huurder maar ook voor de verhuurder werd (ver)huren duurder. Denk hierbij maar aan

  • Stijgende prijzen voor brandverzekeringen
  • Geïndexeerde kadastrale inkomens
  • Verplichte energetische renovatiewerken

Onze makelaars geven met plezier advies over huurstrategieën.