Wat is een bodemattest?

Verkopen

Liselot Pyck

Als je van plan bent om je huis te verkopen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende juridische en administratieve vereisten. Een van die vereisten is het bodemattest. In deze blogpost leggen we uit wat een bodemattest is en waarom het relevant is voor jou als verkoper.

Een bodemattest is een officieel document dat de bodemkwaliteit van een perceel beschrijft. Het doel van het bodemattest is om potentiële kopers te informeren over mogelijke bodemverontreiniging op het perceel.

Bodemattest bij verkoop: is het verplicht?

  • Het bodemattest is verplicht bij het verkopen van een onroerend goed in België.
  • Je kunt het bodemattest aanvragen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) in Vlaanderen, Leefmilieu Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Service Public de Wallonie in Wallonië.
  • Het aanvragen van een bodemattest gebeurt meestal door de notaris of de vastgoedmakelaar, maar je kunt het ook zelf doen.
  • Het bodemattest is geldig gedurende een periode van één jaar na de uitgiftedatum.
  • Het niet voorleggen van een geldig bodemattest kan leiden tot juridische consequenties en de verkoop van je huis vertragen.

Naast het bodemattest kunnen er ook andere vereisten zijn bij het verkopen van je huis, zoals het energieprestatiecertificaat (EPC) en de elektrische keuring. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van al deze vereisten en ervoor te zorgen dat je alle nodige documenten en certificaten hebt voordat je je huis te koop aanbiedt. Raadpleeg altijd een professionele vastgoedadviseur of notaris om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet en een vlotte verkoopervaring hebt. Een Bordes-makelaar helpt je hier met plezier bij.

Wat is een blanco bodemattest?

Een blanco bodemattest, ook wel bekend als een "attest zonder vermelding", is een term die wordt gebruikt wanneer er geen vermelding van bodemverontreiniging of saneringsverplichtingen wordt gevonden op het bodemattest. Met andere woorden, een blanco bodemattest geeft aan dat er op het perceel geen gekende bodemverontreiniging aanwezig is volgens de gegevens van de bevoegde instantie.

Een blanco bodemattest is gunstig voor de verkoper, omdat het potentiële kopers geruststelt dat er geen bekende problemen met de bodemkwaliteit zijn. Het biedt een zekere mate van zekerheid en kan de verkoopprocedure versoepelen.

Het verkrijgen van een blanco bodemattest is echter afhankelijk van de informatie die beschikbaar is bij de bevoegde instantie en de uitgevoerde onderzoeken. Het betekent niet dat er absoluut geen bodemverontreiniging aanwezig is, maar geeft aan dat er op basis van de beschikbare gegevens geen gekende verontreiniging is vastgesteld.

Een professionele schatting van je woning?

Een marktconforme en correcte waardebepaling van je pand vormt het fundament van de succesvolle verkoop. We schatten je woning vrijblijvend en staan uiteraard graag klaar voor de effectieve verkoop. Met een doeltreffende strategie en een professionele opvolging.
Vraag je gratis schatting aan