Wat leren we nu precies uit het asbestattest?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

Onze eerste asbestattesten zijn binnen. Wat leren we nu precies uit dit verslag?

Een asbestattest vat alle informatie samen over asbest in het gebouw en analyseert of het al dan niet asbestveilig is. Op deze manier wordt een koper duidelijk en volledig ingelicht over de gebouwonderdelen die asbest bevatten.

Ook voor de dossiers van Bordes kwamen de eerste asbestattesten intussen binnen. Zo'n attest lijkt al snel een dertigtal pagina's lang te zijn!

Wat leren we nu precies uit het asbestattest?

De eerste bladzijde geeft ons al meteen een algemene indruk over de aanwezigheid van asbest in de woning en haar bijgebouwen. Er wordt een duidelijke eindconclusie gemaakt volgens de huidige wetgeving. Er is dus meteen te zien of de woning wel of niet asbestveilig is.

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Mogelijke acties

Daarnaast worden de mogelijke acties opgelijst om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden. Deze worden ingedeeld in vijf categorieën: dringend verwijderen, dringend maatregelen nemen, verwijderen, maatregelen nemen en zorgvuldig beheren.

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Gedetailleerde inhoud

Na de samenvattende conclusies volgt de gedetailleerde analyse van de woning en haar bijgebouwen. Hierbij worden de geïnspecteerde zones in kaart gebracht, de vastgestelde asbestmaterialen en de adviezen.

Op plannetjes worden de asbestmaterialen in de verschillende ruimtes aangeduid.

In de details wordt de risicobeoordeling uiteengezet, samen met de technische gegevens en de verwijzing naar de afgenomen monsters.

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico’s te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

Het asbestattest is niet goedkoop maar het verslag is uitgebreid en licht de koper uitstekend in over de asbesttoestand van de woning. Daarnaast voelt het ook veel duidelijker en praktischer aan dan bijvoorbeeld een EPC-verslag.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op