Wat leren we uit het nieuwe overstromingsrapport?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

Vanaf dit jaar zeggen we adieu aan 'effectief' en 'mogelijks' overstromingsgevoelig. De nieuwe overstromingskaarten treden immers in werking op 1 januari 2023 waardoor de Vlaamse regering besloot ook de informatieplicht te herzien.

Via het Vlaamse geoloket Waterinfo wordt nu automatisch een overstromingsrapport gegenereerd die de overstromingskans van het perceel en het gebouw afzonderlijk in kaart brengt.

  • De P-score slaat op de overstromingskans van het perceel
  • De G-score slaat op de overstromingskans van het gebouw

Zowel voor het perceel als het gebouw wordt de score in een klasse van A tot D onderverdeeld.

  • A: geen overstroming gemodelleerd
  • B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering
  • C: kleine kans op overstromingen
  • D: middelgrote kans op overstromingen

De overstromingsgevoeligheid van het perceel en het gebouw worden vanuit drie perspectieven geanalyseerd om zo ingedeeld te worden in de klassen.

  • pluviaal (door hevige neerslag)
  • fluviaal (uit waterlopen)
  • vanuit de zee

Zowel de P-score als de G-score moet vanaf nu in iedere publiciteit worden vermeld. Als de score wordt ingedeeld in de D-klasse moet er ook een symbool worden getoond.

Bron: biv.be

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op