Wordt mijn huurindexatie beperkt?

Verhuren

Augustus Van Renterghem

De Vlaamse regering heeft beslist dat de meest energieverslindende woningen voorlopig niet meer mogen worden geïndexeerd. Dit geldt voor één jaar. Na Vlaanderen volgden ook Brussel en de Waalse regering met een vergelijkbare maatregel.

Dit verbod op huurindexatie geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (met uitzondering van studentenhuurovereenkomsten). Dus zowel voor huurovereenkomsten die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 1 januari 2019) als de Woninghuurwet (afgesloten voor 1 januari 2019).

Vlaanderen

  • EPC A+, A, B en C (of energiescores tot en met 300kWh/m² bij oude EPC's): indexatie tot 100% is toegelaten. Hier verandert er dus niets.
  • EPC D (of energiescores tussen 301kWh/m² en 400kWh/m² bij oude EPC's): indexatie van maximaal 50%.
  • EPC E of F (of energiescores hoger dan 400kWh/m² bij oude EPC's): indexeren is niet meer toegelaten.

Wat je moet weten over de bevriezing van de huurprijzen

  1. De maatregel trad op 01/10/2022 in werking en geldt tot 01/10/2023.
  2. Dit is een tijdelijke maatregel. Vanaf 01/10/2023 kan er opnieuw volwaardig worden geïndexeerd. Voor energieverslindende woningen wordt vanaf 01/10/2023 wel een correctiefactor toegevoegd aan de indexatieformule.
  3. Als de verhuurder geen geldig EPC kan voorleggen mag er niet worden geïndexeerd.
  4. Om te kunnen indexeren moet het EPC nog geldig zijn. Het mag wel gaan om een EPC van voor 2019, zonder labels.
  5. Het naleven van deze regelgeving wordt niet door de overheid gecontroleerd. De huurder mag immers weigeren de indexatie te betalen als de verhuurder niet kan aantonen dat hij aan de maatregelen voldoet.
  6. De regelgeving geldt voorlopig enkel voor woninghuurcontracten. Ze is momenteel niet van toepassing op handelshuurcontracten, studentenhuurcontracten of contracten van gemeen recht.

Bronnen: cib.be, cib.be, vlaanderen.be

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op