Wat is de hypothecaire toestand van een woning?

Kopen

Augustus Van Renterghem

In de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis wordt gesproken over de hypothecaire toestand van de woning. In deze blogpost gaan we dieper in op deze clausule en ontdek je wat ze precies betekent.

In de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis wordt gesproken over de hypothecaire toestand van de woning. Daarin gaat het over de financiële en juridische situatie van het huis of eigendom dat wordt verkocht. Dit deel legt uit dat het huis alleen definitief wordt overgedragen als bepaalde voorwaarden zijn vervuld.

 • "Het goed wordt verkocht onder de opschortende voorwaarde dat het bij het verlijden van de authentieke verkoopakte vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken, hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, alsmede van alle opnames in het pandregister betreffende de ingelaste meubilaire goederen, of goederen die onroerend door bestemming geworden zijn, kan worden overgedragen. De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling of een gerechtelijke reorganisatie van bedrijven, noch dat er enig beslag is op voorschreven eigendom. Als gevolg van de mogelijkheid om de uitvoering van werken te waarborgen door middel van een pand of van een eigendomsvoorbehoud, verklaart de verkoper dat alle door hem als bouwheer uitgevoerde werken (onroerend door incorporatie of door bestemming) in het verkochte goed betaald werden, en dat er bovendien geen enkele schuld ten overstaan van een bouwonderneming of een vakman open staat, die in het pandregister zou kunnen vermeld worden."

Een van deze voorwaarden heeft te maken met eventuele schulden die op het huis rusten. Voordat het huis officieel van eigenaar verandert, moet alle geldschuld die aan het huis verbonden is, worden afbetaald. Ook moet elke officiële registratie die te maken heeft met deze schulden worden verwijderd. Op die manier is het huis vrij van financiële lasten en kan het veilig worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Verder staat er dat de huidige eigenaar, de verkoper, moet bevestigen dat er geen juridische problemen zijn met het huis. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen rechtszaken lopen die het eigendom van het huis kunnen verstoren. Ook mag er geen situatie zijn waarin de verkoper niet in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals een faillissement.

Als er verbouwingen of aanpassingen aan het huis zijn gedaan, zoals bijvoorbeeld het bouwen van extra kamers of het vernieuwen van de keuken, moeten alle rekeningen voor deze werkzaamheden zijn betaald voordat het huis wordt verkocht. Dit zorgt ervoor dat er geen openstaande schulden zijn voor het werk dat aan het huis is gedaan.

Enkele termen uit de clausule:

 • Vrij, zuiver en onbelast: zonder financiële of juridische problemen, schulden of lasten.
 • Inschrijvingen: officiële registraties van eigendomsrechten in registers.
 • Hypotheken: leningen gedekt door het onroerend goed als onderpand.
 • Hypothecaire volmachten: toestemming om hypotheek op het eigendom te vestigen.
 • Belemmeringen: juridische of financiële obstakels zoals erfenisgeschillen, eigendomsclaims, beslagen, onbetaalde belastingen, beperkende overeenkomsten of milieuverplichtingen.
 • Pandregister: officieel register voor eigendomsrechten en hypotheken.
 • Collectieve schuldenregeling: juridische procedure om schulden te herstructureren.
 • Gerechtelijke reorganisatie van bedrijven: procedure om financiële problemen bij bedrijven op te lossen.
 • Beslag: juridische inbeslagname van eigendom als garantie voor schulden.
 • Eigendomsvoorbehoud: verkoper behoudt eigendomsrechten tot betaling volledig is.

Deze clausule in de verkoopovereenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat de koper het huis krijgt zonder financiële en juridische problemen. Het beschermt beide partijen, de koper en de verkoper, en zorgt ervoor dat de verkoop soepel en zonder problemen verloopt.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op