Wat is het verschil tussen een eigenaar en een lasthebber?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

In deze blogpost ontdek je het belangrijke verschil tussen een eigenaar en een lasthebber bij het kopen of verkopen van een huis in Vlaanderen. Leer meer over hun rollen, verantwoordelijkheden en hoe ze van invloed kunnen zijn op jouw vastgoedtransactie. Ontdek waarom het kiezen van de juiste vertegenwoordiging essentieel is en hoe je jouw belangen kunt beschermen.

Bij het kopen of verkopen van een huis is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen een eigenaar en een lasthebber. Hoewel beide betrokken zijn bij vastgoedtransacties, hebben ze verschillende rollen en verantwoordelijkheden die van invloed kunnen zijn op het proces. Laten we eens kijken naar wat elk van deze termen precies inhoudt.

Een eigenaar is de wettelijke eigenaar van een onroerend goed

Dit betekent dat hij of zij het juridische eigendomsrecht over het vastgoed heeft. Als eigenaar heb je het recht om beslissingen te nemen met betrekking tot het eigendom. Je kunt ervoor kiezen om het huis te verkopen, het te verhuren, verbouwingen uit te voeren of andere handelingen te verrichten die binnen de wettelijke kaders vallen.

Een lasthebber is een persoon die namens de eigenaar optreedt

De lasthebber is een gemachtigde vertegenwoordiger die bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft die hem zijn verleend door de eigenaar. Dit kan onder meer het ondertekenen van de compromis, het beheren van de transactie en het afhandelen van administratieve taken omvatten.

Enkele belangrijke punten om te onthouden over het verschil tussen een eigenaar en een lasthebber zijn:

  • Een eigenaar is de wettelijke eigenaar van het onroerend goed.
  • Een lasthebber handelt namens de eigenaar.
  • De eigenaar neemt beslissingen, terwijl een lasthebber specifieke bevoegdheden heeft.
  • Een lasthebber kan handelingen uitvoeren zoals het ondertekenen van de compromis en het beheren van de transactie.
  • Het is belangrijk dat de eigenaar zich bekendmaakt wanneer een lasthebber namens hem of haar handelt.

Het is van cruciaal belang om een betrouwbare lasthebber te kiezen en een duidelijke volmacht of lastgevingsovereenkomst op te stellen. Deze documenten definiƫren de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lasthebber en zorgen ervoor dat de belangen van de eigenaar worden behartigd.

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat een stroman een persoon is die handelt namens een andere partij om zijn of haar identiteit of belangen te verhullen. Het gebruik van een stroman bij vastgoedtransacties is onethisch en mogelijk illegaal. Het is essentieel om transparant te zijn en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen legitiem handelen.

GeĆÆnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op