Zijn rookmelders verplicht bij verkoop?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

In de bemiddelingsopdracht voor de verkoop van een woning wordt gevraagd of de regelgeving inzake rookmelders werd gerespecteerd. Maar waarom?

Sinds januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen en niet meer enkel in huurwoningen. Woningbranden eisen jaarlijks immers tientallen mensenlevens.

Rookmelders moeten dus an sich niet worden geplaatst in het kader van de verkoop van een onroerend goed maar worden sowieso verwacht aanwezig te zijn.

Er moet een rookmelder aanwezig zijn:

  • per bouwlaag
  • in de kelder / op zolder waartoe directe toegang is
  • waar de technische installatie staat
  • in elke ruimte tussen de slaapkamers en de vluchtuitgang (de kortste vluchtweg)
De rookmelders moeten daarbovenop voldoen aan de NBN EN14604 norm en CE gemarkeerd zijn.

Streng voor verhuurders

Verhuren zonder het respecteren van de regelgeving inzake rookmelders zorgt ervoor dat er geen conformiteitsattest kan worden afgeleverd. Daarnaast is het zelfs strafbaar om te verhuren zonder rookmelders.

Het niet voldoen aan de rookmeldersverplichting is een gebrek van categorie II waardoor de woning ongeschikt kan worden verklaard.

Wens je een waardecheck van jouw woning?

Een juiste waardebepaling vormt het fundament van elke succesvolle verkoop.
Vraag een gratis schatting aan