Wat zijn verhaalbelastingen?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

Zowel in de bemiddelingsopdracht als in de onderhandse verkoopovereenkomst wordt gesproken over verhaalbelastingen. Maar wat zijn dat nu precies?

Wanneer een gemeente bepaalde openbare werken wenst uit te voeren kan zij verhaalbelastingen opleggen. Ze worden toegepast voor de aanleg en de verbetering van o.a. wegen, riolering en voetpaden.

Gemeentebelastingen zijn niet integraal door iedere inwoner van de gemeente te betalen. Enkel de aangelande eigenaars worden hiervoor aangesproken. Krijgt de Kloosterstraat bijvoorbeeld nieuwe voetpaden dan moeten de bewoners van de Kerkstraat daarvoor niets betalen.

Ze zijn onweerlegbaar. Dat betekent dat er op geen enkele manier aan te ontsnappen valt. Zelfs al ben je van mening dat de verbeteringswerken niet veel meerwaarde voor jou betekenen, je zal ze in ieder geval moeten betalen.

Gemeentebelastingen worden betaald door de eigenaar van de woning die genot van de werken heeft. De verkoper is verplicht de koper in te lichten over al dan niet te betalen verhaalbelastingen. In de onderhandse verkoopovereenkomst wordt afgesproken wie niet-vervallen annuïteiten van deze belastingen zal vereffenen.

Bron: Vlaanderen.be