Het goed wordt verkocht in de huidige staat.

Kopen

Augustus Van Renterghem

In de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis wordt gesproken over de staat van de woning. In deze blogpost gaan we dieper in op deze clausule en ontdek je wat ze precies betekent.

In de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis wordt gesproken over de staat van de woning. Deze passage uit de verkoopovereenkomst bevat belangrijke juridische bepalingen die de staat van het te verkopen pand en de verantwoordelijkheden van zowel de verkoper als koper beschrijven. Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste punten:

Verkoop in huidige staat en maat/oppervlakte

Dit betekent dat het onroerend goed wordt verkocht zoals het op het moment van de verkoop is, zonder garanties met betrekking tot de exacte grootte of oppervlakte. Zelfs als er een verschil is in grootte van meer dan 1/20 in vergelijking met wat oorspronkelijk was vermeld, heeft dit geen invloed op de prijs, en eventuele verschillen in grootte zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Zichtbare en verborgen gebreken

De koper aanvaardt het onroerend goed met alle zichtbare en verborgen gebreken, inclusief gebreken aan de constructie, de grond en de ondergrond. De koper wordt geacht het pand te hebben bezocht en de staat ervan te kennen zonder dat er een gedetailleerde beschrijving wordt verstrekt. De verkoper verklaart dat hij geen kennis heeft van verborgen gebreken.

Tienjarige aansprakelijkheid

Als de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect nog niet is verstreken op het moment van het verlijden van de akte, gaan de rechten met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid over op de koper.

Koopvernietigende gebreken

De verkoper verklaart dat er naar zijn weten geen gebreken zijn die zo ernstig zijn dat ze de koop ongedaan zouden maken, zoals termieten (houtzwam), houtworm, schimmels, enzovoort. Daarnaast stelt de verkoper dat er geen overheidsmaatregelen zijn opgelegd met betrekking tot dergelijke gebreken.

Kadastrale aanduidingen

De kadastrale aanduidingen die in de overeenkomst worden vermeld, zijn uitsluitend informatief en worden zonder garantie van juistheid verstrekt. Eventuele onnauwkeurigheden in deze aanduidingen hebben geen juridische gevolgen. De verkoper verklaart dat hij geen werken heeft uitgevoerd die tot een verhoging van het kadastraal inkomen zouden kunnen leiden zonder deze te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Enkele termen uit de clausule:

  • Waarborg van maat of oppervlakte: geen garantie over de exacte grootte of oppervlakte van het onroerend goed.
  • Koopvernietigend: gebreken zo ernstig dat ze de aankoop kunnen annuleren.
  • Kadastrale aanduidingen: informatie over de registratie van het onroerend goed, zoals grenzen en grootte.
  • Tienjarige aansprakelijkheid: aannemers en architecten zijn 10 jaar verantwoordelijk voor gebreken na de constructie.
  • Verhaal doen ontstaan: het recht om geen compensatie te eisen voor onnauwkeurigheden in kadastrale gegevens.

In essentie benadrukt deze passage dat de koper de verantwoordelijkheid heeft om het onroerend goed grondig te onderzoeken en te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt, met inbegrip van eventuele gebreken. De verkoper biedt geen garanties met betrekking tot de staat van het pand, behalve wat expliciet wordt vermeld, en de koper moet zich bewust zijn van mogelijke verborgen gebreken en eventuele juridische implicaties daarvan.

Wil je je verder verdiepen in de inhoud van een compromis?

We hadden het reeds over de staat van de woning, de hypothecaire toestand van de woning, het fiscaal voordeel van roerende goederen in de compromis, de waarde van een volmacht en lasten, erfdienstbaarheden, en gemeenschappen.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op