Lasten, erfdienstbaarheden, en gemeenschappen.

Kopen

Augustus Van Renterghem

Bij het kopen van een woning stuit je in de compromis op juridische termen zoals lasten, erfdienstbaarheden, en gemeenschappen. Maar wat betekenen deze precies voor jou als koper? In deze blogpost gaan we dieper in op deze clausule en ontdek je wat ze precies betekent.

In de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis wordt gesproken over lasten, erfdienstbaarheden, en gemeenschappen. Deze passage uit de verkoopovereenkomst bevat belangrijke juridische bepalingen die juridische rechten of verplichtingen die rusten op een perceel ten voordele van een ander perceel beschrijven. Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste punten:

Wat zijn lasten, erfdienstbaarheden, en gemeenschappen?

  • Lasten: Dit zijn de financiële en juridische verplichtingen die op een woning of terrein rusten, zoals belastingen of hypotheken die de nieuwe eigenaar na aankoop moet overnemen.
  • Erfdienstbaarheden: Dit zijn rechten die iemand heeft op het gebruik van een stuk grond of woning van een ander, zoals het recht om over iemands terrein te lopen om bij je eigen huis te komen.
  • Gemeenschappen: Dit verwijst naar gedeelde eigendommen of rechten tussen twee of meer eigenaren, zoals een gezamenlijke oprit of een muur die twee panden scheidt.

Het gaat dus over juridische rechten of verplichtingen die rusten op een perceel ten voordele van een ander perceel.

Verkopersverklaring

  • De verkoper dient duidelijk aan te geven of hij weet heeft van bestaande erfdienstbaarheden.
  • Alle bekende erfdienstbaarheden moeten worden opgenomen in de verkoopovereenkomst.

De koper wordt gesubrogeerd

  • "De koper wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen welke uit de akte voortvloeien of zouden kunnen voortvloeien."
  • Dit betekent dat wanneer je een woning koopt, je automatisch alle bestaande rechten en verplichtingen overneemt die verbonden zijn aan die woning. Dus als er bijvoorbeeld een recht van overpad is of een bepaalde verplichting tot onderhoud van een gemeenschappelijke muur, dan neem jij die rechten en verplichtingen over van de vorige eigenaar.

Lasten en erfdienstbaarheden kunnen een grote impact hebben op jouw gebruik en genot van het gekochte goed. Zorg ervoor dat je hierover duidelijkheid hebt vóór de aankoop, om toekomstige verrassingen te voorkomen. Een goed begrip van deze juridische termen beschermt je belangen als koper. Maar geen zorgen, een Bordes-makelaar licht de erfdienstbaarheden van ieder dossier uitvoerig toe!

Wil je je verder verdiepen in de inhoud van een compromis?

We hadden het reeds over de staat van de woning, de hypothecaire toestand van de woning, het fiscaal voordeel van roerende goederen in de compromis, de waarde van een volmacht en voorkooprecht, voorkeurrecht, en recht van wederinkoop.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op